×

Nowa autostrada IX

nr katalogowy: 13

Fijałkowski Stanisław

(ur. 1922)

Nowa autostrada IX
1998

Cena wywoławcza:

80 000 PLN

Estymacja:

140 000–160 000 • PLN

akryl / płótno

115,5 × 85 cm

sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: S. Fijałkowski – Nowa autostrada IX. niebieska 5/98


Literatura:

  • Stanisław Fijałkowski, red. M. Waller, kat. wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2003, poz. kat. nr 161, il. s. 173
  • A. Ławniczak, Świętych obcowanie, „Tygodnik Powszechny”, nr 30, 27 lipca 2003, s. 14

Wystawiany:

  • Stanisław Fijałkowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie, 2003

„Dla mnie samego malowanie jest techniką koncentracji, być może zbliżoną do jogi. Jest metodą harmonizowania obrazu świata z życiem wewnętrznym człowieka. Wydaje mi się, że w momencie prawdziwie twórczego zaangażowania otwierają się przed nami inne płaszczyzny rzeczywistości. Choć jestem przekonany, że piękno duchowe może pojawić się również w najprostszych czynnościach, uprawiam swój zawód malarza w nadziei na taką właśnie perspektywę dla siebie i tych, którzy zechcą mi towarzyszyć. W tej perspektywie wszystko da się połączyć, zjednoczyć, wszystko się może zdarzyć. Myślenie jest jedną z form aktywności duchowej człowieka, decydującą o przebiegu procesu twórczego, ale ogromną rolę odgrywają również inne czynniki, w znacznej części nieświadome. Wpływać na nie możemy wyłącznie przez grę świadomości. Poprzez pogłębienie i wyostrzenie świadomości możemy uchwycić i odnaleźć właściwe relacje nieświadomego i świadomego. W życiu codziennym jesteśmy bardzo rozproszeni, żyjemy tylko drobną częścią naszych duchowych możliwości. W malarstwie dążę do zharmonizowania świadomości i intuicji.” *


* S. Fijałkowski, 1986, cyt. za: Fijałkowski / Gierowski – wizje malarstwa, Sopot 2002, s. 60.