Wyniki aukcji – rekordowe sprzedaże Wróblewskiego i Włodarskiego

Na poniedziałkowej aukcji w Domu Aukcyjnym LIBRA praca Andrzeja Wróblewskiego „Kobieta-nagrobek” (nr kat. 4) osiągnęła rekordową cenę 480 000 zł pod młotkiem, finalnie kupujący zaoferował za nią ponad 560 000 zł! Kwota tym bardziej zawrotna, że praca powstała w technice gwaszu na papierze, a dotychczas żadne dzieło w takim medium nie osiągnęło porównywalnej kwoty. Gwasz„Kobieta-nagrobek” może poszczycić się wyjątkową wartością kolekcjonerską – powstał na krótko przed śmiercią Wróblewskiego na fali jego fascynacji Jugosławią. Praca wielokrotnie wystawiana i reprodukowana w najistotniejszych opracowaniach twórczości tego malarza. Jest to także jedna z najwybitniejszych prac artysty z tego cyklu.
Pozycja Wróblewskiego na krajowym i zagranicznym rynku sztuki z roku na rok coraz bardziej się umacnia. Jednym z czynników kształtujących ten stan są coraz częściej organizowane wystawy, którym towarzyszą kolejne opracowania naukowe i publiczne dyskusje nad twórczością Wróblewskiego. Podczas swojego krótkiego, 29-letniego życia, artysta stworzył ograniczoną, lecz pokaźną liczbę dzieł. Wśród tego grona liczna reprezentacja znajduje się dziś w zbiorach instytucji publicznych.
Tuż po tym spektakularnym rekordzie cenowym, Galeria Domu Aukcyjnego LIBRA organizuje specjalny pokaz prac Wróblewskiego, na co dzień znajdujących się w zbiorach prywatnych.  Przeważać będą prace na papierze, które według badaczy mają szczególne znaczenie w œuvre twórcy — stanowią niezwykle intymne, szkicowe, bardzo osobiste zapisy jego wyobraźni i codzienności, realizowane w czasach gospodarki chronicznego niedoboru, często na dwóch stronach taniego papieru. Wróblewski malował szybko, kompulsywnie, jakby przewidując swoją tragiczną śmierć i nagłe zatrzymanie kariery.

Spektakularnym sukcesem aukcji okazały się również prace Marka Włodarskiego (Henryka Strenga), którego pozycja w annałach historii sztuki jest niepodważalna: szkic do obrazu „Demonstracja obrazów” (nr kat. 1) został wylicytowany za 75 000 zł + opłaty, obraz olejny „Posiłek” (nr kat. 3) za 110 000 zł + opłaty. Obie prace pochodzą z okresu przedwojennego.„Posiłek” jest zarazem jednym z najwybitniejszych prac artysty powstałych przed wojną a należących do prywatnego właściciela. Niemal wszystkie prace olejne Strenga powstałe przed 1939 znajdują się w kolekcjach muzealnych. Tym bardziej rzadkość prac artysty wpływa na wzrost ich cen. Nie do pominięcia jest również fakt, że olejna wersja Demonstracji obrazów znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, co niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu kolekcjonerskiego znaczenia tego obiektu. Marek Włodarski jest dla nas jednym z najciekawszych artystów okresu awangardy , tym bardziej cieszymy się, że także prywatni kolekcjonerzy zaczynają doceniać jego twórczość.

Wyniki aukcji są dostępne tutaj.

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)