Na kwietniowej Aukcji Sztuki XX i XXI wieku w Domu Aukcyjnym Libra pojawi się ponad 80 obiektów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prace Henryka Strenga/Marka Włodarskiego, którego twórczość w przeciągu kilku lat stała się przedmiotem pogłębionych badań historyków i teoretyków sztuki. Efektem tego zainteresowania jest monograficzna wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz coraz szersza promocja twórczości Strenga/Włodarskiego. Bezpośrednio odbija się to na rynku aukcyjnym – ceny prac artysty rosną, co sprawia, że jego twórczość jest doskonałą inwestycją. Olejny obraz Na tropie II z 1958 roku (poz. 13) to przykład późnej twórczości Strenga/Włodarskiego. Praca Na tropie I, a więc pierwsza z tego cyklu, znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Jest to szansa na zakup prawdopodobnie najlepszej pracy z ostatnich lat życia artysty, dodatkowo prezentowanej na wystawach zagranicznych w Amsterdamie (1959) i Kopenhadze (1959). Wykonana w technice oleju na papierze kompozycja Noc (poz. 14) również posiada bogatą historię wystawienniczą.

Marek WŁODARSKI (1898 – 1960), Na tropie II, 1958
Marek WŁODARSKI (1898 – 1960), Na tropie I, 1958, Muzeum Sztuki w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjątkową pracą jest wielkoformatowe płótno Tadeusza Kantora Les personnages et les objets z 1972 roku (poz. 15). Praca stanowi malarską alternatywę dla ambalaży, czyli autorskiej techniki artysty, polegającej na twórczym „opakowywaniu” przedmiotów i współpracujących z twórcą aktorów. Do realizacji dołączono certyfikat autentyczności podpisany przez Lecha Stangreta.

 

Tadeusz KANTOR (1915 – 1990), Les personnages et les objets, 1972

 

Naszą kolejną propozycją jest późna praca Wojciech Fangora Pejzaż polski (poz. 16). Dzieło ma ciekawą proweniencję – pochodzi z Kolekcji Godurowskiej. Praca pokazuje, jak dojrzały, osiemdziesięcioletni artysta komentuje swoje wczesne szkice, przetwarzając je w abstrakcyjne kompozycje.

Wojciech FANGOR (1922 – 2015), Pejzaż Polski 1974 – 2006

 

Wysokiej klasy konceptualizm reprezentują prace Stanisława Dróżdża i Ryszarda Winiarskiego. Po sukcesie Dróżdża na marcowej Aukcji Mistrzowie Malarstwa. Prace z depozytów i wystaw muzealnych prezentujemy kolejną pracę, którą sam artysta określił terminem Pojęciokształty. Było, jest, będzie (poz. 19) to kompozycja po raz pierwszy pokazana publiczności na wystawie we Wrocławiu w 1968 roku. Wykonana tuszem na papierze praca stanowi przykład działania konceptualnego Dróżdża, który nadając słowom i znakom formę przestrzenną, łączył doświadczenie intelektualne z sensualnym.

Dzieła Ryszarda Winiarskiego to jedne z najbardziej rozpoznawalnych prac z okresu drugiej połowy XX wieku w Polsce, a analitycy rynku dzieł sztuki niezmiennie prognozują mu ogromne sukcesy. W kwietniowej ofercie aukcyjnej uwagę przykuwa wyjątkowa, trójkolorowa praca Przypadek w grze dla dwóch (poz. 35) z 1987 roku. W pracy tej po raz kolejny decyzja twórcza została powierzona kostce do gry, czyli przypadkowi.

 

Ryszard WINIARSKI (1936 – 2006), Przypadek w grze dla dwóch, 1987

 

Stanisław DRÓŻDŻ (1939 – 2009), Było, jest, będzie, 1967

 

Nie można przejść obojętnie wobec twórczości Jana Berdyszaka. Na aukcji pojawią się cztery jego prace. Wykonana akwarela i gwaszem na papierze milimetrowym Kompozycja XVI z 1962 roku (poz. 6) należy do realizowanego w latach 1962-64 cyklu Koła podwójne, w którym artysta rozpoczął swoją drogę ku przezwyciężeniu tradycyjnego sposobu budowania obrazu. Kolejne dwie propozycje z lat 70., czyli Podwojenie (poz. 4) i Miejsca rezerwowane – Brahmanda (poz. 7) są już śmiałymi przykładami penetracji przestrzeni. Dodatkowo Brahmanda stanowi przykład zainteresowania Berdyszaka filozofią Wschodu, a  zwłaszcza taoistycznych koncepcji Lao-Tsy.

Jan BERDYSZAK (1934 – 2014), Miejsce rezerwowane – Brahmanda, 1973/74

Przykładem pracy o klasie muzealnej jest płótno Teresy Pągowskiej. Akt i kot (poz. 12) z 1991 roku, zaliczany jest do klasycznej fazy twórczości artystki. Kompozycje z lat 90. XX wieku skonstruowane są z lekkością, wypełnione plamami świetlistych barw, dekoracyjne, pełne wdzięku i poetyckiego humoru.

 

Teresa PĄGOWSKA (1926 – 2007), Akt i kot, 1991

 

W ofercie znaleźć można też cztery prace Jana Dobkowskiego. W ostatnim czasie notowania prac tego artysty, uznanego klasyka awangardy, znacząco wzrosły. Prezentowane płótna to kompozycje zbudowane z misternych linii i plam koloru. Wieża (poz. 10) powstała w 1974 roku i świetnie oddaje nastrój lat 70tych oraz zainteresowania artystyczne Dobkowskiego w tamtym okresie. Datowany na 1985 rok Tren LI (poz. 11) obrazuje wyraźną zmianę nastroju i wymowy prac artysty jaką przyniosły wydarzenia polityczne początku lat 80. Ciemne, monochromatyczne płótna zaznaczone zostały wtedy wiotkimi liniami rysunku. To właśnie patriotyczne i religijne symbole były najczęstszym motywem prac które Dobkowski tworzył w tym okresie. Prace te były często dopowiadane tytułami które nawiązywały do aktualnych wydarzeń. Na aukcji dostępne także są dwie prace w technice pastelu na papierze, budzące coraz większe zainteresowanie wśród odbiorców twórczości Dobkowskiego.

 

Jan DOBKOWSKI ur. 1942, Tren LI, 1985

Prezentowany obraz Jarosława Modzelewskiego Kobieta wsiada na rower w kierunku Magdalenki (poz. 22 ) powstał w latach 90., który to okres artysta sam uważa za najważniejszy w swojej twórczości. Posługuje się w nim mocno ograniczoną paletą barwną: płaskimi plamami lubianych przez siebie czerwieni i błękitu uzupełnionych czernią.

Jarosław MODZELEWSKI ur. 1955, Kobieta wsiada na rower w kierunku Magdalenki, 1993

Kolejną propozycją jest praca Tomasza Tatarczyka Czarne wzgórze z 2000 roku (poz. 24). Gęsto porośnięte drzewami wzgórze jest najbardziej rozpoznawalnym motywem w twórczości artysty. Tatarczyk wielokrotnie powtarzał syntetycznie ujętą linię drzew kontrastującą z jasną płaszczyzną nieba. To charakterystyczny dla niego zabieg, mający na celu osiągnięcie precyzji w poetyckim i wnikliwym ujmowaniu tematu.

W ofercie znalazł się też obraz Marcina Maciejowskiego (poz. 17). Dostał pies i sąsiadka z 2001 roku to przykład wnikliwej obserwacji rzeczywistości, balansującej na granicy kiczu i ironicznego komentowania wydarzeń. Praca prezentowana była na wystawie Dobrze, in ordnung w Kunsthalle w Wiedniu (2002).

 

Tomasz SĘTOWSKI, Kilka sekund na tej planecie, 2003

Surrealizm i malarstwo metaforyczne reprezentują prace Tomasza Sętowskiego i Henryka Laskowskiego. Kilka sekund na tej planecie (poz. 53) to jeden z kilku autoportretów wykonanych przez Sętowskiego, cenionego twórcę realizmu magicznego. Jest to zatem wyjątkowa okazja na zakup unikalnej pracy. Z kolei Cisza Henryka Laskowskiego (poz. 67), zachwycającego nie tylko przemyślaną koncepcją, ale i mistrzowskim opanowaniem warsztatu malarskiego, prezentowana była na wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu (2019). W tym nurcie mieszczą się także serigrafie Rafała Olbińskiego, nieustannie rosnące na wartości i popularności.

MAŁGORZATA WIELEK-MANDRELA (ur. 1976), Nocne zarośla, 2020,
Jacek SROKA (ur. 1957), Wejście krów do ofisu, 2020
Marcin MACIEJOWSKI ur. 1974, Dostał pies i sąsiadka, 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto również zwrócić uwagę na twórczość Jacka Sroki, którego prace są obecnie prezentowane na wystawie Artyści z Krakowa. Generacja 1950–1969 w krakowskim MOCAK-u. Sroka to baczny obserwator rzeczywistość przedstawiający ją niezwykle barwnie, acz przewrotnie. Obraz Wejście krów do ofisu (poz. 60) utrzymany jest w charakterystycznej dla niego konwencji. Zdeformowana rzeczywistość ukazana jest przez pryzmat groteski i ironii z dużą dozą dystansu i czarnego humoru. Po raz kolejny zawarte w pracach artysty anegdoty odnoszą się do polityki, historii i kultury.

Na aukcji pojawia się też mocna reprezentacja nowego pokolenia twórców. Pośród nich znaleźć można takie nazwiska jak Laura Pawela, Piotr, Szczur, Małgorzata Wielek-Mandrela, Bartek Kokosiński, Wojciech Zubala, czy Norman Leto.  Ich prace są skrajnie różne, ale łączy je niewątpliwie pełne przekąsu podejście do zastałej rzeczywistości, z którą musimy się borykać.

Wojciech ZUBALA (ur. 1964), Bez tytułu, 2018
Wojciech ZUBALA (ur. 1964), Bez tytułu, 2013

 

 

Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
free download udemy course
download lenevo firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy course download free