Numer katalogowy: 12

Alfred Lenica(1899 –1977)

Figury w świetle nocy, 1957–1969

olej / płótno
109 × 89 cm
sygnowany p.d.: Lenica
na odwrociu opisany: Figury w świetle nocy | A. Lenica. | Warszawa
| 1957–1959–69 | 89 × 109

Estymacja: 78 000 – 88 000 PLN ●

Cena wylicytowana: 60 000 PLN *

Alfred Lenica – jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku.
Uprawiał przede wszystkim malarstwo abstrakcyjne. W młodości studiował
na wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego oraz
w tamtejszym Konserwatorium Muzycznym. Dodatkowo pobierał także
nauki Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych. Nie był to jednak wiodący
dla niego kierunek: Lenica do wybuchu II wojny światowej pracował
zawodowo jako skrzypek, malarstwo uprawiając jedynie w wolnym czasie.
W jego ówczesnej „hobbystycznej” twórczości dominowały obrazy figuratywne,
głównie inspirowane kubizmem martwe natury. W okresie okupacji
Lenica został przesiedlony z Poznania do Krakowa, gdzie zapoznał się ze
środowiskiem artystycznym skupionym wokół Tadeusza Kantora, a przy
tym zainteresował najnowszymi tendencjami plastycznymi. Spotkanie
z Kantorem zadecydowało o wyborze sztuki współczesnej jako dalszej drogi
kariery ponad czterdziestoletniego już wówczas Lenicy.
Alfred Lenica po powrocie do Poznania aktywnie włączył się w organizowanie
tamtejszego życia artystycznego. W roku 1947 wraz z Feliksem M.
Nowowiejskim i Ildefonsem Houwaltem założył awangardowe ugrupowanie
4F + R – skrót ten artyści rozwijali jako „forma, farba, faktura, fantastyka +
realizm”, a sformułowany przez nich manifest głosił postulat nawiązania do
najnowszych zdobyczy plastyki światowej przy jednoczesnym budowaniu
programu zaangażowanego społecznie. Grupa była otwarta na poszukiwania
formalne, a stojący na jej czele Lenica sięgał w swojej twórczości po
tak różnorodne źródła inspiracji, jak informel, abstrakcja geometryczna,
zaangażował się także w oficjalny nurt socrealistyczny. Dopiero w drugiej
połowie lat 50. ukształtował się jego rozpoznawalny styl łączący organiczną
abstrakcję z wpływami surrealizmu za pomocą autorskiej techniki wykorzystującej
malarstwo z elementami dekalkomanii.
Prace Lenicy znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie,
Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie oraz w wielu kolekcjach prywatnych
w Polsce i za granicą.

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)