Numer katalogowy: 27

Jan Dobkowski(ur. 1942)

Niepokój, 1977

olej / płyta
150 × 180 cm
na odwrociu sygnowany, datowany i opisany: Jan Dobkowski |
„NIEPOKÓJ” 1977 | ACRYL 150 × 180 cm

Estymacja: 40 000 – 60 000 PLN ●

Cena wylicytowana: 32 000 PLN *

Jan Dobkowski (znany także pod pseudonimem „Dobson”) – malarz, rysownik,
autor akcji i instalacji przestrzennych. Dobkowski obronił dyplom
w Pracowni Malarstwa wybitnego kolorysty Jana Cybisa, jednak już na
studiach wyraźnie sprzeciwiał się dominującemu wówczas sposobowi malowania
skupionemu na niuansach kolorystycznych i silnym fakturowaniu.
Angażował się w życie kontrkultury, m.in. ruch hipisowski, zaś w 1967 roku
wraz z Jerzym „Jurrym” Zielińskim założył grupę Neo-Neo-Neo – nazwa
miała sugerować, że we współczesnej sztuce nic już nie jest naprawdę nowe.
Dobkowski od późnych lat 60. tworzył płaszczyznowe obrazy o kontrastowych
zestawieniach barwnych, nawiązujące do estetyki popartu. Tematyką
jego prac były przede wszystkim na poły abstrakcyjne kobiece (rzadziej
męskie) akty o zdeformowanych ciałach i wyolbrzymionych cechach płciowych.
Z czasem artysta w coraz większym stopniu skłaniał się ku malarstwu
nieprzedstawiającemu, nasyconemu tajemniczą symboliką, oddziałującemu
gęstą siecią drobnych linii o zniuansowanej kolorystyce. W twórczości
Dobkowskiego od samego początku znaczącą rolę odgrywa niezwykle
charakterystyczna, precyzyjna kreska, która dominuje w jego malarskich
i rysunkowych kompozycjach.
Choć Jan Dobkowski znany jest przede wszystkim z malarstwa pulsującego
feerią barw, stanowiącego hołd dla witalnej energii natury i ludzkiej
zmysłowości, w jego dorobku pojawiały się także prace mroczne i niepokojące.
Biorąc pod uwagę zaangażowanie artysty w opozycyjną działalność
w okresie PRL-u, obrazy te często stanowiły komentarz do sytuacji politycznej
– nasiliły się zwłaszcza po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego
i śmierci księdza Jana Popiełuszki. „Niepokój” z 1977 być może także można
odczytywać w kontekście gęstniejącej atmosfery społeczno-politycznej
w Polsce Ludowej. Dobkowski tytułowe uczucie zobrazował za pomocą
skłębionych, wijących się linii na jednostajnym czarnym tle. „Niepokój”
zdaje się niekontrolowanie rozrastać i pochłaniać wszystko, co napotka
na swej drodze.
W roku 1994 artysta został uhonorowany nagrodą im. Jana Cybisa za
całokształt twórczości. Prace Dobkowskiego znajdują się w zbiorach m.in.
Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, Muzeum Sztuki
w Łodzi, Guggenheim Museum w Nowym Jorku oraz kolekcjach prywatnych
w Polsce, Szwecji, Danii, USA, Szwajcarii, Francji.

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)