Numer katalogowy: 54

Witold Rzegociński1883–1969

Jesienne Liście, 1903

drzeworyt, papier; arkusz: 41,5 × 29,5 cm, odbitka: 27,7 × 21 cm; opisany l.d.: „Wielce Szan. Pani Dorocie Lengerowej, na pamiątkę ofiarowuję – uciemiężony autor”; sygnowany p.d.: „Jesienne liście Rzegociński Witold”

Literatura:
• M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Warszawa 1994, poz. 3.
• M. Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski, Ossolineum, 1971 (reprod. nr 18, s.35–36)

Cena wywoławcza: 700 zł ●

Estymacja: 800– 1500 zł

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)