Numer katalogowy: 2

Zbigniew PRONASZKO

Akt kubistyczny, 1922

brąz, odlew z oryginalnego modelu gipsowego, edycja 1/8
37,5 x 13,5 x 12,5 cm

Cena wywoławcza: 12 000 zł

Estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Cena wylicytowana: 17 000 zł

Literatura:

H. Blumówna, Zbigniew Pronaszko, Warszawa 1958, il. 9

B. Bielawski, Rzeźba formistyczna [w:] Ze studiów nad genezą plastyki nowoczesnej w Polsce, Wrocław 1966, il. 11

J. Pollakówna, Formiści, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk 1972, s. 165

I. Jakimowicz, Formiści, Warszawa 1989, poz. kat. 781

„Z kubizmem zetknął się Pronaszko u początku swego rozwoju artystycznego. Niektóre założenia tego kierunku wpłynęły ożywczo na rozwój jego twórczości, artysta nie podporządkował się jednak bezpośrednio wpływom jakiejś określonej indywidualności, przejmując jedynie te czynniki, które mogły mu dopomóc w realizacji własnych zamierzeń. […] W rzeźbie zamanifestował […] najdobitniej przełom swojej twórczości i w rzeźbie stworzył artysta najdoskonalsze swoje dzieło w okresie formistycznym”.

Zbigniew Pronaszko, związany ze środowiskiem krakowskim, był jednym z największych polskich eksperymentatorów w zakresie formy w okresie po I Wojnie Światowej, co wiąże się z powstaniem przy jego udziale grupy Ekspresjoniści Polscy w 1917 roku, a którą dwa lata później przemianowano na grupę Formistów. Zainteresowanie artysty formą nie odnosiło się tylko do malarstwa i rysunku, z czego znany jest dzisiaj najbardziej, ale także wobec dekoracji scenicznej, którą zrewolucjonizował, oraz rzeźby. Największymi jego inspiratorami w tym okresie byli mocno skupiony na organizacji i strukturze przestrzeni w obrazie Paul Cézanne oraz kubiści, którzy prócz badań nad przestrzenią, pochylili się nad zależnościami między nią, a czasem, czwartym wymiarem. Zarówno geometryzację form, jak i ich syntezę można dostrzec w pracach Pronaszki. Echem odbija się również w formistycznych pracach artysty (kubistyczne) rozbicie przedmiotu i możliwość oglądu wszystkich jego stron w danej chwili – te właśnie zainteresowania realizują się m.in. w prezentowanym tutaj Akcie kubistycznym. Sam artysta określał to w ten sposób: „Obserwując przedmiot czy rozważając go – nie widzę go wyłącznie frontalnie – przeciwnie, uderzają moją wyobraźnię przeróżne jego plany – i dopiero reasumując je w obrazie – otrzymuję ten pełen jego wyraz – istotę”.

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)