Lot no.: 14

Ryszard Winiarski1936–2006

Chance in game for one, 1987

akryl, ołówek / płyta

81,7 × 81,7 cm

sygnowany i datowany p.d.: winiarski ’87

opisany l.d.: chance in game for one

sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: przypadek w grze | dla jednego – winiarski ’87

Proweniencja:

Kolekcja prywatna, Wielka Brytania (od lat 90.)