Lot no.: 3

Władysław Strzemiński1893 – 1952

Prządka, 4 II 1950

ołówek, papier, 40 × 30,5 cm

Price: Contact us

sygnowany i datowany p.d.: „W. Strzem./ 1950 4. II”
Proweniencja:
• kolekcja prywatna, Warszawa
• kolekcja Danuty Przybosiowej, Warszawa
Literatura:
• Władysław Strzemiński 1893–1952. W setną rocznicę urodzin, red. J. Janik, Z. Karnicka, J. Ładnowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1993, poz. kat. nr II. 152, il. s. 202.
• K. Zboralska, Przewodnik po galeriach sztuki, t. 3, Warszawa 2013, s. 122–123.