Lot no.: 68

Wojciech Sadleyur. 1932

Lazurowa (projekt WAREXPO), 1980

asamblaż, technika własna, papier; 31 × 42 cm;

opisany i sygnowany ołówkiem p.d.: „SADLEY 1980 | LAZUROWA | rozm. 120 × 200cm | mat SKÓRA.”; l.d. częściowo nieczytelne pieczęci: „uzgodniono 24.IX.80 r.; ST. SPECJALISTA d/s Architektury Wnętrz”, na odwrocie pieczęć: „Komisja Artystyczna WAREXPO” oraz „KOMISJA RZECZOZNAWCÓW D/S ARTYSTYCZNYCH WAREXPO”

Price: 1200 PLN