We support

Mimo, że sztuka jest całym naszym światem wiemy, że nie jest  ona na szczycie w hierarchii potrzeb człowieka. Dlatego pamiętamy o tych, których podstawowe potrzeby nie są na co dzień zaspokajane i deklarujemy przekazanie 3% zysków z każdej aukcji na fundacje charytatywne, skutecznie wspierające różne grupy potrzebujących. Każdy, kto dokona zakupu dzieła sztuki na aukcji w Domu Aukcyjnym Libra, może pomniejszyć prowizję aukcyjną o 3 % wartości zakupu i przekazać je na jedną ze zweryfikowanych fundacji.

Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie

Wspiera działania Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji
zbiorów polskiej sztuki współczesnej. Fundacja realizuje swoją misję poprzez dokonywanie zakupów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej, które są przeznaczone do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.

IVY Poland

Fundacja Ivy Poland promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uniwersytetach m.in. poprzez programy stypendialne, oraz zrzesza polskich absolwentów najlepszych światowych uczelni i filantropów zainteresowanych wspieraniem Polaków w edukacji na najwyższym poziomie i świadczy doradztwo edukacyjne.

Synapsis

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Fundacja Wiewiórki Julii

Fundacja Wiewiórki Julii to pierwsza tego rodzaju organizacja której celem jest zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicznej dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, z placówek socjalnych osobom starszym i niepełnosprawnym.

Kabbalah Centre Poland

Międzynarodowa organizacja upowszechniająca mądrość Kabbalah. Jej celem jest dawanie ludziom wiedzy oraz narzędzi pozwalających ulepszyć życie i usunąć chaos panujący na świecie.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Prowadzi schroniska, noclegownie, domy stałego pobytu, łaźnie, świetlice, kuchnie dla ubogich. Przeciwdziała i zapobiega bezdomności, promuje to, co jest bliskie idei albertyńskiej.

Fundacja im. Grzegorza Góraka

Fundacja wspiera rozwój młodych osób w zakresie ich przedsiębiorczości oraz zachęca ich do stawiania pierwszych kroków w biznesie; promuje idee patriotyzmu gospodarczego i CSR. Krzewi takie wartości jak etyka, uczciwość i konsekwencja w dążeniu do celu.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach

Schronisko jest pod opieką Fundacji Viva! Od 2012 r. Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt.

Fundacja One Day

Celem fundacji jest działalność społeczna w zakresie pomocy doraźnej, w edukacji i pomocy w usamodzielnianiu się dzieciom po wyjściu z domu dziecka i z innych placówek opiekuńczych.