Dostępny na Aukcji Sztuki Nowoczesnej obraz Alfreda Lenicy Geometria. Miasto III jest nietypowym dziełem w dorobku artysty, kojarzonego przede wszystkim z płynnymi, ekspresyjnymi formami o taszystowskim rodowodzie oraz bardziej zgaszoną kolorystyką. Unikatowe wczesne dzieło stanowi dowód na artystyczną otwartość Alfreda Lenicy, nieustanną chęć poszukiwania odpowiednich środków wyrazu, a przy tym jednocześnie formalną i kompozycyjną dojrzałość.

Pracę można oglądać na wystawie przedaukcyjnej w nowej siedzibie Domu Aukcyjnego Libra przy ul. Złotej 48/54. Zapraszamy od 16 do 26 marca w godzinach 10-19 (od poniedziałku do soboty). 

Aukcja Sztuki Nowoczesnej odbędzie się 26 marca o godzinie 19:00 w sali Hemisphere w Hotelu InterContinental, ul. Emilii Plater 49, poziom -1.

Alfred Lenica
Alfred Lenica, Geometria – miasto III, około 1948 r.

Alfred Lenica to jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku, specjalizujący się w malarstwie abstrakcyjnym. W młodości studiował na wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego oraz w tamtejszym Konserwatorium Muzycznym. Dodatkowo pobierał także nauki Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych. Nie był to jednak wiodący dla niego kierunek: Lenica do wybuchu II wojny światowej pracował zawodowo jako skrzypek, malarstwo uprawiając jedynie w wolnym czasie. W jego ówczesnej „hobbystycznej” twórczości dominowały obrazy figuratywne, głównie inspirowane kubizmem martwe natury. W okresie okupacji Lenica został przesiedlony z Poznania do Krakowa, gdzie zapoznał się ze środowiskiem artystycznym skupionym wokół Tadeusza Kantora, a przy tym zainteresował najnowszymi tendencjami plastycznymi. Spotkanie z Kantorem zadecydowało o wyborze sztuki współczesnej jako dalszej drogi kariery ponad czterdziestoletniego już wówczas Lenicy.

Alfred Lenica po powrocie do Poznania aktywnie włączył się w organizowanie tamtejszego życia artystycznego. W roku 1947 wraz z Feliksem M. Nowowiejskim i Ildefonsem Houwaltem założył awangardowe ugrupowanie 4F + R – skrót ten artyści rozwijali jako „forma, farba, faktura, fantastyka + realizm”, a sformułowany przez nich manifest głosił postulat nawiązania do najnowszych zdobyczy plastyki światowej przy jednoczesnym budowaniu programu zaangażowanego społecznie. Grupa była otwarta na poszukiwania formalne, a stojący na jej czele Lenica sięgał w swojej twórczości po tak różnorodne źródła inspiracji, jak informel, abstrakcja geometryczna, zaangażował się także w oficjalny nurt socrealistyczny. Dopiero w drugiej połowie lat 50. ukształtował się jego rozpoznawalny styl łączący organiczną abstrakcję z wpływami surrealizmu za pomocą autorskiej techniki wykorzystującej malarstwo z elementami dekalkomanii.

Prezentowana praca pochodzi z końca lat 40. XX wieku (a zatem relatywnie wczesnego okresu twórczości Alfreda Lenicy), gdy eksperymentował on z malarstwem abstrakcyjnym. Pomimo powrotu do Poznania, artysta pozostawał wówczas pod wpływem dokonań Grupy Krakowskiej, w szczególności zaś Marii Jaremy, której poszukiwania były dla niego najbardziej inspirujące. Można dostrzec ich echo w przenikających się kształtach oraz rytmicznym układzie figur składających się na tytułowe „Miasto”. Paleta ograniczona do nasyconych barw podstawowych wskazuje natomiast na zainteresowanie dokonaniami przedwojennej awangardy spod znaku Pieta Mondriana i konstruktywistów, także rodzimych.

 

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download lenevo firmware
Download WordPress Themes
free online course