Dostępny na Aukcji Sztuki Nowoczesnej obraz Alfreda Lenicy Geometria. Miasto III jest nietypowym dziełem w dorobku artysty, kojarzonego przede wszystkim z płynnymi, ekspresyjnymi formami o taszystowskim rodowodzie oraz bardziej zgaszoną kolorystyką. Unikatowe wczesne dzieło stanowi dowód na artystyczną otwartość Alfreda Lenicy, nieustanną chęć poszukiwania odpowiednich środków wyrazu, a przy tym jednocześnie formalną i kompozycyjną dojrzałość.

Pracę można oglądać na wystawie przedaukcyjnej w nowej siedzibie Domu Aukcyjnego Libra przy ul. Złotej 48/54. Zapraszamy od 16 do 26 marca w godzinach 10-19 (od poniedziałku do soboty). 

Aukcja Sztuki Nowoczesnej odbędzie się 26 marca o godzinie 19:00 w sali Hemisphere w Hotelu InterContinental, ul. Emilii Plater 49, poziom -1.

Alfred Lenica
Alfred Lenica, Geometria – miasto III, około 1948 r.

Alfred Lenica to jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku, specjalizujący się w malarstwie abstrakcyjnym. W młodości studiował na wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego oraz w tamtejszym Konserwatorium Muzycznym. Dodatkowo pobierał także nauki Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych. Nie był to jednak wiodący dla niego kierunek: Lenica do wybuchu II wojny światowej pracował zawodowo jako skrzypek, malarstwo uprawiając jedynie w wolnym czasie. W jego ówczesnej „hobbystycznej” twórczości dominowały obrazy figuratywne, głównie inspirowane kubizmem martwe natury. W okresie okupacji Lenica został przesiedlony z Poznania do Krakowa, gdzie zapoznał się ze środowiskiem artystycznym skupionym wokół Tadeusza Kantora, a przy tym zainteresował najnowszymi tendencjami plastycznymi. Spotkanie z Kantorem zadecydowało o wyborze sztuki współczesnej jako dalszej drogi kariery ponad czterdziestoletniego już wówczas Lenicy.

Alfred Lenica po powrocie do Poznania aktywnie włączył się w organizowanie tamtejszego życia artystycznego. W roku 1947 wraz z Feliksem M. Nowowiejskim i Ildefonsem Houwaltem założył awangardowe ugrupowanie 4F + R – skrót ten artyści rozwijali jako „forma, farba, faktura, fantastyka + realizm”, a sformułowany przez nich manifest głosił postulat nawiązania do najnowszych zdobyczy plastyki światowej przy jednoczesnym budowaniu programu zaangażowanego społecznie. Grupa była otwarta na poszukiwania formalne, a stojący na jej czele Lenica sięgał w swojej twórczości po tak różnorodne źródła inspiracji, jak informel, abstrakcja geometryczna, zaangażował się także w oficjalny nurt socrealistyczny. Dopiero w drugiej połowie lat 50. ukształtował się jego rozpoznawalny styl łączący organiczną abstrakcję z wpływami surrealizmu za pomocą autorskiej techniki wykorzystującej malarstwo z elementami dekalkomanii.

Prezentowana praca pochodzi z końca lat 40. XX wieku (a zatem relatywnie wczesnego okresu twórczości Alfreda Lenicy), gdy eksperymentował on z malarstwem abstrakcyjnym. Pomimo powrotu do Poznania, artysta pozostawał wówczas pod wpływem dokonań Grupy Krakowskiej, w szczególności zaś Marii Jaremy, której poszukiwania były dla niego najbardziej inspirujące. Można dostrzec ich echo w przenikających się kształtach oraz rytmicznym układzie figur składających się na tytułowe „Miasto”. Paleta ograniczona do nasyconych barw podstawowych wskazuje natomiast na zainteresowanie dokonaniami przedwojennej awangardy spod znaku Pieta Mondriana i konstruktywistów, także rodzimych.

 

Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
udemy paid course free download
download xiomi firmware
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy paid course