Joanna Mazuś i Julia Słonecka reprezentują dwa całkowicie odmienne sposoby nowego definiowania ikony. Pierwsza z nich, pomimo młodego wieku realizuje niezwykle dojrzałą teorię „abstrakcji metafizycznej”. Z uderzającym zdecydowaniem pracuje w czasochłonnej technice tempery żółtkowej.

 

Joanna Mazuś (ur. 1994), Narodziny, 2018, Estymacja: 2 800 – 4 000 PLN (nr kat. 25)

 

Joanna Mazuś (ur. 1994), Początek, 2017, Estymacja: 1 500 – 3 000 PLN, nr kat. 21

 


W 2018 roku Joanna Mazuś ukończyła studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem za pracę stworzoną pod kierunkiem prof. A. Rysińskiego (malarstwo) i prof. K. Jabłonowskiego (aneks z fotografii). W roku 2016/2017 studiowała na Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie w ramach stypendium Erasmus+. Od 2016 roku współpracuje z Krzysztofem Sokolovskim przy tworzeniu polichromii wnętrz sakralnych.

Zajmuje się kilkoma dziedzinami sztuk wizualnych: głównie malarstwem sztalugowym i monumentalnym, fotografią, obiektami artystycznymi. Uważa przy tym, że istotnym elementem świadomej twórczości jest myśl. Dlatego nie poprzestaje na pracy plastycznej i pisze eseje porządkujące jej rozważania filozoficzno-artystyczne.

„Całą moją działalność artystyczną, a zatem również Narodziny i Początek, spaja tworzona przeze mnie koncepcja abstrakcji metafizycznej. Abstrakcja metafizyczna jest formą wizualną przybliżającą świat duchowości współczesnemu człowiekowi. Dzięki brakowi figuratywności jest adekwatnym środkiem plastycznym do ukazywania w dobie poznania naukowego tego, czego nie można poznać wyłącznie rozumem. Dąży do uniwersalności, nie wykorzystując znaków możliwych do odczytania wyłącznie przez wąskie grono odbiorców. Może – a nawet powinna – być odbierana w sposób intuicyjny. Dzięki temu nie wznosi barier pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur – każdy z nich za sprawą intuicji może doświadczyć równie głębokiego przeżycia wywołanego przez kontakt z tym samym dziełem sztuki.

Tworzę, korzystając z tradycyjnych technik i szlachetnych materiałów. Pracę zaczynam od wykonania podobrazia z wysokiej jakości płótna lnianego, które pokrywam własnoręcznie zrobionym gruntem. Gwarantuje to trwałość obrazu oraz znacząco wpływa na jakość plastyczną malatury wykonanej temperą żółtkową – precyzyjną, liczącą setki lat techniką o matowym wykończeniu, umożliwiającą nakładanie jedna na drugą wielu warstw farby, co pozwala uzyskać wizualny efekt lekkości i wyjątkowe brzmienie koloru. Wybrane partie Narodzin zostały również pokryte złotem płatkowym o lśnieniu niemożliwym do osiągnięcia przy użyciu jakiejkolwiek farby.”


Z kolei Słonecka skupiła się na pełnym przewrotności przetwarzaniu rzeczywistości, w dużej mierze opierającym się na nieco ironicznej obserwacji rzeczywistości. Jej prace stanowią syntetyczne symbole czekające na odczytanie.


 

Julia Słonecka (ur. 1990), Idol, 2016, Estymacja: 3 500 – 4 500 PLN, nr kat. 24

 

Julia Słonecka (ur. 1990), Detronizacja, 2016, Estymacja: 3 500 – 4 500 PLN, nr kat. 26

 


Julia Słonecka – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2017 obroniła dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Baja oraz aneks do dyplomu w Otwartej Pracowni Rzeźby pod kierunkiem prof. Jakuba Łęckiego. Dotychczas miała trzy wystawy indywidualne oraz kilkanaście zbiorowych. W 2019 roku została finalistką Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu, a w 2018 laureatką Nagrody Artystycznej Siemensa.


Aukcja sztuki XXI wieku #arttoday
25 listopada 2019 godz. 19.00


Zobacz katalog

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
download udemy paid course for free
download samsung firmware
Download Nulled WordPress Themes
udemy course download free