Marian Adamski, Tadeusz Adamski, Ryszard Sęk, Bronisław Chojęta i Adam Wydra to przedstawiciele łukowskiego ośrodka rzeźby ludowej.

„Prekursorem działalności twórczej na terenie Łukowskiego, a tym samym inicjatorem powstania w 1965 r. łukowskiego ośrodka rzeźby ludowej był Marian Adamski. Zaczął rzeźbić w latach 60. XX w. za namową kuzyna Henryka Wierzchowskiego, uzdolnionego rzeźbiarza ośrodka sierpeckiego. Swą twórczością zainspirował innych – synów Zenona i Tadeusza oraz sąsiadów i krewnych, m.in.: Tadeusza Cąkałę, Ryszarda Sęka, Wacława, Stanisława i Bolesława Suskę, Bronisława Chojętę, Tadeusza Lemieszka, Mariana Łubiankę, Mieczysława Zawadzkiego, Stanisława Fotygę, Adama Wydrę, Mieczysława Gaję.

W 2 poł. XX w. ośrodek ten – dzięki sukcesom rzeźbiarzy na konkursach, licznym artykułom w prasie i występom w telewizji stał się znaczącym ośrodkiem rzeźby ludowej, obok łęczyckiego, sierpeckiego i paszyńskiego. Jego powstanie było fenomenem w skali kraju, gdyż twórczość rzeźbiarska na tym terenie była zupełnie nową dziedziną działalności artystycznej niemającą żadnych pierwowzorów, a jej charakter kształtował się w ciągu zaledwie kilkunastu lat od chwili powstania.Rzeźbiarze starali się odtwarzać cechy formalne tradycyjnej rzeźby, wprowadzając własne rozwiązania kompozycyjne – ich prace posiadały bardziej rozbudowane bryły, w których ukazywany był ruch i asymetryczność kompozycji, przy niezmiennej ekspresji formy, szczerości przekazu i czasem swoistej nieporadność warsztatu. […]”


Fragment tekstu towarzyszącego wystawie „Adamscy i inni rzeźbiarze z Łukowskiego”, Muzeum Lubelskie w Lublinie, październik–listopad 2015.


Nr kat. 21, Marian Adamski (1929–2007), Postać kobieca, niedatowany

 


Marian Adamski urodził się we wsi Żurowiec, ale od 1950 r. mieszkał we wsi Sobiska, gdzie zajmował się rolnictwem. Rzeźbiarstwem zainteresował się ok 1965 r. na skutek zachęty ze strony szwagra Henryka Wierzkowskiego. Już od 1969 roku zaczął odnosić sukcesy na konkursach sztuki ludowej. Jego prace prezentowane były na wystawach ogólnopolskich i zagranicznych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Lublinie i Łukowie oraz licznych kolekcjach prywatnych. Został nagrodzony odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotym Krzyżem Zasługi a także nagrodą artystyczną im. Jana Pocka. W swoich pracach często sięgał po takie tematy jak sceny religijne, historyczne oraz obyczajowe z życia wsi.


Nr kat. 22, Tadeusz Adamski (ur. 1956), Pszczelarz, 1982

Jego ojcem jest Marian Adamski, pod którego okiem zaczął wykonywać w wieku 13 lat pierwsze rzeźby. Od 1971 r. tadeusz Adamski uczestniczył w licznych konkursach, w których zdobywał wyróżnienia oraz wystawach w Polsce i zagranicą (m.in. Lublinie, Łukowie, Garwolinie, Kłoczewie, Grębkowie, Siedlcach, Kolnie, Białej Podlaskiej, Woli Gułowskiej, Adamowie, Warszawie, Chlewiskach, Krakowie, Berlinie, Regensburgu, Strasburgu, Wiedniu, Lipsku, Turku, Hanoverze, Paryżu, Beverstadt, Bremen, Munster, Wittstedt, Oberhavel, Essen, Engelskirchen, Nevers, Erkrath, Dresden, Ludinghausen, Augsburgu). Jego prace znajdują się w: Muzeum Okręgowym w Lublinie, Muzeum Regionalnym w Łukowie, Muzeum Okręgowym w Siedlcach, Muzeum Okręgowym w Białej Podlasiej, Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzeum Etnograficznym w Łodzi, Muzeum Miasta Łęczycy, Institute and Museum of Fantasy and Play Princeton USA, Museum Europäischer Kulturen Berlin-Dahlem. Został uhonorowany w 1990 r. Nagrodą Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego, a w 2010 – Odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Od 1980 r. w pracy pomagała mu jego żona. Elżbieta (ur. 1959), która początkowo malowała jego rzeźby, a następnie podjęła samodzielną twórczość. Tadeusz Adamski wykonuje prace o tematyce religijnej, sceny rodzajowe z życia wsi oraz figurki ptaków, zwierząt i kwiatów.


Nr kat. 24, Ryszard Sęk (1936–2001), Kobieta z królikiem, niedatowany

Ryszard Sęk ukończył 4 klasy szkoły podstawowej. Prowadził własne gospodarstwo rolne. Pracę rzeźbiarską rozpoczął od strugania ptaszków, które pokrywał następnie polichromią i rozdawał znajomym. Nawiązał współpracę z Cepelią, która pośredniczyła w sprzedaży jego prac. Sęk uczestniczył w kilku konkursach i wystawach sztuki ludowej. W ogólnopolskim konkursie „Polska szopka ludowa” w Warszawie w 1971 r. otrzymał II nagrodę. W konkursach sztuki ludowej Lubelszczyzny otrzymał raz II nagrodę, drugi raz wyróżnienie. Jego prace znajdują się w licznych muzeach – największy zbiór posiada Muzeum Okręgowe w Lublinie.  Tematyką, po którą sięga to przede wszystkim sceny biblijne, rodzajowe z życia wsi oraz postacie historyczne.


Nr kat. 25, Bronisław Chojęta (1922–1991), Św. Ana [sic], 1986

Bronisław Chojęta urodził się we wsi Czarna, ale mieszkał w Adamowie. Zdobył podstawowe wykształcenie, pracował jako rolnik i cieśla. Zaczął rzeźbić w wieku 50 lat, do czego zachęcił go krewny, Wacław Suska, pochodzący z sąsiedniej wsi Dąbrówka. Pomimo późnego debiutu, dzięki ciężkiej pracy szybko osiągnął wysoki poziom artystyczny. Zdobył liczne nagrody, m.in. w 1978 r. nagrodę im. Oskara Kolberga. W 1976 r. miał indywidualną wystawę w Galerii Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie, współuczestniczył w wystawie zbiorowej „Łukowski ośrodek rzeźby ludowej” w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Prace B. Chojęty posiadają liczne muzea (Łuków, Lublin, Płock, Toruń, Warszawa i in.). Znajdują się też w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych. Jego prace znajdują się w polskich i zagranicznych kolekcjach. Początkowo rzeźbił syntetycznie ujęte, pojedyncze postaci. Z czasem zaczęły pojawiać się kompozycje wielofigurowe. Jeżeli chodzi o tematykę – przeważały sceny biblijne, historyczne i rodzajowe z życia wsi. Polichromowaniem jego praz zajmowała się żona Adela.


 

Nr kat. 26, Adam Wydra (ur. 1953), Król, 1987

Rzeźbiarstwem zainteresował go teść, Wacław Suski. Od 1974 r. zaczął podejmować próby tworzenia. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łukowie i Woli Gułowskiej oraz wielu kolekcjach poza granicami kraju. W 1985 r. otrzymał Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego przyznawaną przez Radę Ministrów, a w 2011 r. Złoty Krzyż Zasługi. Od 2012 r. opiekuje się młodymi rzeźbiarzami w szkółce w Woli Gułowskiej. Jest autorem polichromowanych rzeźb pełnoplastycznych i płaskorzeźb. W tematyce dominują sceny religijne oraz rodzajowe z życia wsi.


Aukcja sztuki naiwnej online

Licytuj do 6 maja

Kontakt ws. obiektów: info@artlibra.pl / 660 299 912

Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
udemy free download
download karbonn firmware
Premium WordPress Themes Download
free download udemy course