Dom Aukcyjny LIBRA to warszawski dom aukcyjny z usługami „made to measure”, to znaczy  dostosowanymi do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Jesteśmy prężnie rozwijającym się domem aukcyjnym, który po dwóch latach działalności znalazł się w czołówce największych domów aukcyjnych w Polsce (raport artinfo.pl, 2018). Powstaliśmy, aby wprowadzić na polski rynek sztuki nową jakość i wysokie standardy zarówno w zakresie oferty, jak i obsługi. Aukcje to tylko część naszej działalności. Połowa naszych transakcji to sprzedaże Private Sale oraz doradztwo inwestycyjne i kolekcjonerskie  —  szczególnie preferowane przez klientów z grupy Premium ze względu na dyskrecję i indywidualne negocjacje. W 2019 roku uruchomiliśmy projekt cyklu wystaw, który w lutym został zainicjowany pokazem obrazów malarza polskiego pochodzenia Louisa Marcoussisa (1878–1941). Artysta ten obok Picassa i George’a Braque’a na początku XX w. należał do grona twórców kubizmu. Sezon letni 2019 roku natomiast otworzyliśmy wyjątkowym pokazem wybranych z dziesięciu polskich kolekcji prywatnych prac Andrzeja Wróblewskiego (1927–1957). Naszym wystawom towarzyszą rzetelnie przygotowane katalogi, z merytorycznym opracowaniem prezentowanych obiektów.

Andrzej Wróblewski (1927–1957). Pokaz kolekcjonerski, LIBRA, 17.06–15.07.2019
Louis Marcoussis – polski twórca kubizmu
LIBRA, 29.01–21.02.2019

Co musisz o nas wiedzieć?

1Wyselekcjonowana oferta

W ciągu roku organizujemy 4 główne aukcje, każdą poprzedzają staranne i długotrwałe przygotowania. Takie kompleksowe podejście gwarantuje niezaprzeczalną unikalność oferowanych obiektów oraz indywidualne podejście do każdego z nich. Wybrane przez nas dzieła sztuki traktowane są z należytą uwagą i starannością, oferowane precyzyjnie pod gusta poszczególnych kolekcjonerów. Skupienie się na wyselekcjonowanej ofercie daje efekt w wysokiej skuteczności sprzedaży.

2Szybka wypłata środków

Nasz zespół pomaga uzyskać najlepszą cenę obiektu, a przejrzyste procedury gwarantują sprzedającemu szybką wypłatę środków — w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu dokonania płatności przez nabywcę.

3Obowiązkowa weryfikacja autentyczności

W procesie weryfikacji autentyczności dzieł sztuki Dom Aukcyjny Libra wykorzystuje zaawansowane techniki analizy oraz badania chemiczne. Współpracujemy z uznanymi na rynku sztuki ekspertami. Specjalistów dobieramy indywidualnie, zgodnie z klasyfikacją konkretnego dzieła.

4Obiektywna wycena wartości

Dzięki wieloletniej ewidencji transakcji prywatnych oraz analizy notowań aukcyjnych jesteśmy w stanie dokonać obiektywnej wyceny wartości danego dzieła sztuki, uwzględniając jego stan techniczny, historię i walory artystyczne.

5Dyskretne sprzedaże Private Sale

Ważnym filarem naszej działalność są sprzedaże Private Sale. To dyskretna transakcja sprzedaży lub zakupu dzieła sztuki tylko pomiędzy zainteresowanymi stronami. Jako doświadczeni marszandzi zdajemy sobie sprawę jakie znaczenie dla naszych klientów mogą mieć obiekty kolekcjonerskie. Oferowane w tym trybie dzieła nie są eksponowane w ofercie publicznej czy galeryjnej. Trafiają wyłącznie do wyselekcjonowanych odbiorców na podstawie spersonalizowanej oferty.

6Nasz zespół

Marek Włodarski, Muzykanci (projekt tkaniny), ok. 1953

 

W dniu 1 marca 2017 roku zgromadzenie wspólników DA Libra powołało w skład rady nadzorczej:

  • profesora Marka Bryxa,
  • Martę Dąbrowską,
  • profesora Jacka Leociaka,
  • Roberta Tomaszewskiego

Zarząd Spółki reprezentują Iwona Wojnarowicz oraz Paweł Węgłowski.

Iwona Wojnarowicz, dyrektor generalna DA Libra – historyk sztuki, ekspertka w sprawach opracowania merytorycznego, wyceny, zarządzania i inwentaryzacji kolekcji. Specjalistka ds. sztuki XX i XXI w., wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, Università degli studi di Pavia oraz Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat działa na rynku dzieł sztuki, doświadczenie zawodowe zdobyła w głównych domach aukcyjnych w Polsce. Wieloletnia współpracowniczka Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie i konsultantka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Współtworzyła jedną z wiodących galerii sztuki współczesnej, Kucharski&Olszewski.

7Nasi klienci

Aukcja Sztuki Nowoczesnej, 20 marca 2017

 

Nasi klienci to miłośnicy i kolekcjonerzy dzieł sztuki: właściciele firm, menadżerowie wysokiego szczebla, prawnicy, dyrektorzy muzeów w Polsce, przedstawiciele branży finansowej i private equity. To wyjątkowa grupa osób z dużym potencjałem finansowym i intelektualnym, osoby wymagające i wrażliwe estetycznie.

Docieramy do nich nie tylko dzięki wartościowej i przemyślanej ofercie artystycznej i inwestycyjnej, lecz także poprzez zbudowanie indywidualnego zaufania do nas — specjalistów doskonale znających się na sztuce i na mechanizmach rynku sztuki.

8Nasze katalogi

Katalog Aukcji Sztuki Nowoczesnej, czerwiec 2019

 

To ponad 100 stron fotografii i tekstów. Wyróżnia je luksusowy druk, dopracowany w najmniejszych szczegółach projekt graficzny, piękne reprodukcje i starannie przygotowane przez historyków sztuki teksty. Katalogi Domu Aukcyjnego Libra uznawane są za najlepsze pośród katalogów domów aukcyjnych w Polsce.

9Odpowiedzialny biznes

Mimo, że sztuka jest całym naszym światem wiemy, że nie jest  ona na szczycie w hierarchii potrzeb człowieka. Dlatego pamiętamy o tych, których podstawowe potrzeby nie są na co dzień zaspokajane i deklarujemy przekazanie 3% zysków z każdej aukcji na fundacje charytatywne, skutecznie wspierające różne grupy potrzebujących. Każdy, kto dokona zakupu dzieła sztuki na aukcji w Domu Aukcyjnym Libra, może pomniejszyć prowizję aukcyjną o 3 % wartości zakupu i przekazać je na jedną ze zweryfikowanych fundacji.

Fundacja GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie Wspiera działania Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów polskiej sztuki współczesnej. Fundacja realizuje swoją misję poprzez dokonywanie zakupów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej, które są przeznaczone do kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.

IVY Poland Fundacja Ivy Poland promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uniwersytetach m.in. poprzez programy stypendialne, oraz zrzesza polskich absolwentów najlepszych światowych uczelni i filantropów zainteresowanych wspieraniem Polaków w edukacji na najwyższym poziomie i świadczy doradztwo edukacyjne.

Synapsis Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.

Fundacja Wiewiórki Julii Fundacja Wiewiórki Julii to pierwsza tego rodzaju organizacja której celem jest zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicznej dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, z placówek socjalnych osobom starszym i niepełnosprawnym.

Kabbalah Centre Poland Międzynarodowa organizacja upowszechniająca mądrość Kabbalah. Jej celem jest dawanie ludziom wiedzy oraz narzędzi pozwalających ulepszyć życie i usunąć chaos panujący na świecie.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Prowadzi schroniska, noclegownie, domy stałego pobytu, łaźnie, świetlice, kuchnie dla ubogich. Przeciwdziała i zapobiega bezdomności, promuje to, co jest bliskie idei albertyńskiej.

Fundacja im. Grzegorza Góraka Fundacja wspiera rozwój młodych osób w zakresie ich przedsiębiorczości oraz zachęca ich do stawiania pierwszych kroków w biznesie; promuje idee patriotyzmu gospodarczego i CSR. Krzewi takie wartości jak etyka, uczciwość i konsekwencja w dążeniu do celu.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach Schronisko jest pod opieką Fundacji Viva! Od 2012 r. Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt.

Fundacja One Day Celem fundacji jest działalność społeczna w zakresie pomocy doraźnej, w edukacji i pomocy w usamodzielnianiu się dzieciom po wyjściu z domu dziecka i z innych placówek opiekuńczych.

Logo TZSP Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych realizuje projekty z obszaru edukacji artystycznej oraz wspiera Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w jej misji upowszechniania sztuki współczesnej.

 

ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)