Prezentowany rysunek to szkic (nr kat. 1) do jednego z najważniejszych obrazów Marka Włodarskiego (Henryka Strenga), namalowanego w 1933 roku w Lwowie. Obecnie praca znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi (numer inwentarzowy: MS/SN/M/1064). Szkic również powstał w tym samym czasie, jednak artysta dokonał w nim pewnych zmian w 1959 roku, na niedługo przed swoją śmiercią. Rok powstania „Demonstracji obrazów” stanowił przełom w politycznej historii Europy i zapowiadał największą katastrofę XX wieku – II wojnę światową. W styczniu Adolf Hitler został mianowany kanclerzem III Rzeszy, a już kilka miesięcy po objęciu przez niego władzy rozpoczęły się procesy palenia książek i tworzenia określonych regulacji w obrębie kultury, co zaowocowało, w drugiej połowie lat 30., niszczeniem niezgodnych z nową polityką artefaktów artystycznych i tworzeniem wystaw „sztuki zdegenerowanej”. Rysunek Włodarskiego może być więc uznany za dzieło z jednej strony obrazujące dynamiczne nastroje społeczne swoich czasów, a z drugiej – profetyczną zapowiedź nowego porządku.

W 1933 roku Henryk Streng przyłączył się do nowej lwowskiej grupy artystycznej „Neoartes”,  zawiązanej w ramach istniejącego już LZZAP. Jej członkami byli również Otto Hahn, Jerzy Janish, Wojciech Krzywobłocki i Aleksander Reimer. W listopadzie tego roku we foyer Teatru Rozmaitości we Lwowie odbyła się jedyna wystawa tej grupy – Streng bierze w niej udział. Artyści dyskutują nad problemem tzw. nowego realizmu: wśród członków została rozesłana ankieta stworzona przez Włodarskiego. „Demonstrację obrazów” z powodzeniem można zaliczyć do rodzącego się w twórczości Strenga nurtu faktorealizmu, który wynikał niejako ze wzmożonej działalności społeczno-politycznej malarza. Wówczas wstąpił on do Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom, powstałej w 1922 roku.

Temat demonstracji obrazów rozwinie Włodarski po wojnie, nadając mu jednak inną formę i użyje tego motywu jako przejścia do widzenia na wpół abstrakcyjnego.

„Jego własną inwencją ikonograficzną był kilkakrotnie powtarzany temat „demonstracji obrazów”. […] Na rysunku z 1933 roku dwóch młodzieńców podnosi do góry na wyprostowanych rękach dwa obrazy. Rysunek utrzymany jest w stylu faktorealizmu, którego program sformułowali malarze lwowscy wywodzący się tak jak Włodarski z surrealizującej grupy Artes. […] W połowie lat 30. Włodarski maluje strajki i barykady. Czasy silnej polaryzacji politycznej nie ominęły także środowisk artystycznych. Dlatego też tak bardzo obrazy Marka Włodarskiego z tego czasu (nie dlatego, że zapowiadają socrealizm) przypominają to, co w końcu lat 40. malował Andrzej Wróblewski – choćby jego cykl „Rozstrzelań”*.

* Cyt. za: Dorota Jarecka, Od strajków do abstrakcji, „Gazeta Wyborcza” (23.04.2003)

Dorota Jarecka, Od strajków do abstrakcji, „Gazeta Wyborcza” (23.04.2003)
Katalog Aukcji Sztuki Nowoczesnej, 3 czerwca 2019, LIBRA Dom Aukcyjny, s. 12–13
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
free online course
download mobile firmware
Download Nulled WordPress Themes
udemy paid course free download