fbpx
×

Bez tytułu

Nazwa aukcji/kod aukcji: Aukcja sztuki XX i XXI wieku (czerwiec)

Stern Jonasz

(1904–1988)

Bez tytułu
niedatowany

Obiekt niedostępny

akwarela, gwasz / papier

32,5 × 25 cm

Praca posiada potwierdzenie autentyczności Barbary Jaroszyńskiej-Stern


„Twórczość Sterna jest zbyt wielowymiarowa, by można ją było tłumaczyć jedynie biografią artysty. Ale, jak zauważali właściwie wszyscy piszący o Sternie, nie da jej się zrozumieć bez wiedzy o życiu artysty, jego przeżyciach wojennych, czy też nie znając prywatnych pasji artysty. Sam malarz mówił zresztą: «Dla mnie sztuka to jest zawsze manifestacja naszego istnienia» . W swej twórczości udało się Sternowi połączyć własne przeżycia z uniwersalną, odwieczną wizją śmierci i zmartwychwstania dotyczącą nie tylko Żydów, ale obejmującą cały rodzaj ludzki, świat roślinny i zwierzęcy, wszystkie żyjące na ziemi rodzaje stworzeń i ich gatunki. I choć pewnym ograniczeniem może się wydać próba odczytania twórczości Sterna jedynie przez pryzmat dramatycznych wydarzeń jego życia, to jednak biografizm wydaje się w przypadku dziedzictwa tego artysty uzasadniony – pozwala pogłębić znajomość jego sztuki ”.

Źródło: R. Piątkowska, Zagłada i ocalenie Jonasza Sterna, w: Stern—Rosenstein—Streng/Włodarski Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy przetrwali, kat. wystawy, Dom Aukcyjny Libra, Warszawa 2020, s. 21–22.