fbpx
×

Chance in game 7 × 7

Winiarski Ryszard

(1936–2006)

Chance in game 7 × 7
1999

Obiekt niedostępny

akryl, ołówek / płótno
65 × 55 cm
sygnowany i datowany p.d.: Winiarski ‘99
opisany l.d.: „Chance in game 7 × 7”


Pochodzenie :
∙ kolekcja prywatna (dar artysty dla przyjaciół)


Przedstawiciel indeterminizmu w Polsce. Kierunek jego późniejszej działalności artystycznej został zainicjowany seminarium na temat związków sztuki i nauki, prowadzone przez Mieczysława Porębskiego. W 1966 roku napisał pracę dyplomową „Zdarzenie-informacja-obraz”, poświęconą teorii programowania obrazów. Dzieła zrealizowane wedle niej zaprezentował na Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców w Puławach. Od tego czasu konsekwentnie rozwijał swoją teorię opartą na rachunku prawdopodobieństwa – podjął próbę przełożenia wybranych zagadnień ze statystyki czy teorii gier na język sztuki.

W sztuce Winiarskiego nie chodziło o doznania estetyczne, a stworzenie tworów obiektywnych, logicznych i niezależnych od emocji. Podstawowym celem była realizacja określonych operacji myślowych. Znalazło to oddźwięk nawet w stosowanym przez niego nazewnictwie – Winiarski niechętnie swoje prace określał mianem obrazów i mówił o „obszarach” lub też „próbach wizualnej reprezentacji układów statystycznych”. Stosowana biel i czerń modułowych kwadratów, z których budował kompozycje stanowić miała odpowiednik systemu zero-jedynkowego.

Prezentowana praca stanowi jedną z ostatnich prac artysty, który zmorzony chorobą przez ostatnie lata życia nie mógł tworzyć.