fbpx
×

Katedra / Mężczyzna z radiem

nr katalogowy: 2

Janisch Jerzy

(1901–1962)

Katedra / Mężczyzna z radiem
niedatowany

Obiekt niedostępny

olej / papier (Katedra)

węgiel / papier (Mężczyzna z radiem)

50,5 × 70 cm

sygnowany l.d.: janisch (Katedra)

sygnowany i opisany l.d.: Janisch J. | W-wa | [nieczytelny] (Mężczyzna z radiem)


Jerzy Janisch swoją edukację malarską rozpoczął od prywatnych lekcji u Zofii Albinowskiej-Minkiewiczowej, a w latach 1921–1924 studiował w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie u Kazimierza Sichulskiego. W drugiej połowie lat 20. dwukrotnie wyjeżdżał do Paryża, gdzie również kształcił się jako plastyk. W roku 1929 powrócił do Lwowa, gdzie wraz z Aleksandrem Krzywobłockim i Mieczysławem Wysockim założył stowarzyszenie „artes”. Do lwowskiego ugrupowania niedługo później przyłączył się Henryk Streng, znany dziś jako Marek Włodarski. W latach trzydziestych Janisch pracował we Lwowie przy konserwacji zabytkowych polichromii. Współpracował także z miesięcznikiem „Sygnały”.

Malarstwo Janischa kształtowało się pod wpływem francuskiego fowizmu. W czasach działalności w ramach stowarzyszenia „artes” zainteresował się poetyką surrealizmu, którą eksplorował także w okresie wojennym. Jego kompozycje cechowała ekspresja i żywa kolorystyka. Pod koniec życia tworzył również prace socrealistyczne. Oprócz tradycyjnego malarstwa olejnego i grafiki, wyrażał się także w nowoczesnych awangardowych mediach, takich jak kolaż czy fotomontaż.