fbpx
×

Obraz ze 102 punktami

nr katalogowy: 9

Nazwa aukcji/kod aukcji: Aukcja sztuki XX i XXI wieku (czerwiec)

Bogusz Marian

(1920–1980)

Obraz ze 102 punktami
1969

Estymacja:

120 000 – 160 000 • PLN

Cena wylicytowana:

90 000 * PLN

olej, gwoździe / płótno

165 × 165 cm


Marian Bogusz – malarz, rzeźbiarz, scenograf; jeden z najważniejszych animatorów powojennego życia artystycznego na terenie całego kraju. Wybuch II wojny światowej i uwięzienie w nazistowskim obozie Mauthausen sprawiło, że studia artystyczne podjął dopiero pod koniec lat 40. XX wieku, mając już niemal 30 lat. Malarstwa uczył się w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. Jana Cybisa, jednocześnie współtworząc Klub Młodych Artystów i Naukowców. Przyczynił się także do organizacji przełomowych Wystaw Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948–49, Warszawa 1957 i 1959). Tuż przed odgórnym narzuceniem doktryny socrealistycznej na środowiska artystyczne, Bogusz zaczął tworzyć pierwsze kompozycje abstrakcyjne o surrealistycznym rodowodzie. Z czasem jednak zwrócił się w kierunku malarstwa figuratywnego (choć nadal o surrealizujących formach), w którym operował bogatą symboliką i literackimi nawiązaniami, w myśl autorskiego postulatu sztuki metaforycznej. W reakcji na konserwatyzm głównego nurtu w sztuce, wraz z Kajetanem Sosnowskim i Zbigniewem Dłubakiem założył Grupę 55 oraz związaną z nią Galerię Krzywe Koło w Warszawie – jedną z pierwszych w powojennej Polsce placówek prezentujących sztukę współczesną. Dopiero pod koniec lat 50. Bogusz powrócił do sztuki bezprzedmiotowej – tym razem inspirowanej francuskim taszyzmem i malarstwem materii – tworząc liczne obrazy o reliefowych wypukłościach grubo kładzionej farby. Zrezygnował wówczas z forsowanej wcześniej metaforyczności dzieła na rzecz wyeksponowania jego autonomicznych walorów.