fbpx
×

Pejzaż polski

nr katalogowy: 16

Nazwa aukcji/kod aukcji: 17 Aukcja Sztuki XX i XXI wieku

Fangor Wojciech

(1922–2015)

Pejzaż polski
1974-2006

Cena wylicytowana:

42 000 PLN

akryl, collage / papier fotograficzny
70 x 100 cm
sygnowany i datowany l.d.: Fangor 47-06
sygnowany, datowany i opisany na odwrocie: FANGOR 1947-2006 | „PEJZAŻ POLSKI“


Proweniencja:

Kolekcja Godurowska: bezpośredni zakup od artysty w jego pracowni w Błędowie w 2008 roku


Reprodukowany:

Kolekcja Godurowska. Malarstwo polskie XIX I XX w, pod red. Tadeusza Matuszczaka, Godurowo 2018, s. 160.


Fangor swoje rysunki, początkowo te, które zostały po czterdziestu latach odnalezione, później także szkice i rysunki powstałe w latach dziewięćdziesiątych, ogląda na nowo z perspektywy tych minionych lat […]W rękach osiemdziesięcioletniego artysty znalazły się rysunki trzydziestolatka, autorzy są bardzo sobie bliscy, ale dzielą ich dziesięciolecia i to wszystko, czego w tym czasie można było doświadczyć. Fangor jest zbyt mało sentymentalny i zbyt kreatywny, by rzeczy zostawić samym sobie. Skoro dystans tych kilku dziesięcioleci jest ewidentny, zatem trzeba go wykorzystać. Artysta postanowił zrobić to w ten sposób, że rysunki, krok po kroku, pozbawiał podmiotowości związanej z oryginalnością i unikalnością. Najpierw je sfotografował, po zeskanowaniu, w nowej skali wydrukował. Początkowo wydruki były na papierze przyklejanym do pianki poliuretanowej, w ostatniej serii obrazów artysta zdecydował się drukować wprost na płótnie. […] Zerwano z rysunkiem, pojawiło się coś bliższego szablonowi, raczej negatywowi szablonu – w każdym bądź razie podstawą, kanwą obrazu, stało się niezupełnie czyste płótno. Fakt ten sprzyja kojarzeniu procesu powstawania tych obrazów z technikami znanymi skądinąd, tak przygotowana kanwa staje się przesłanką i ramą zarazem, wyzwaniem i ograniczeniem, scenariuszem i przestrzenią, w której […] powstaje obraz, wynurza się z nakładanych na siebie geometryzowanych środków wyrazu i barwnych plam, przyklejanych kawałków kolorowego papieru i pociągnięć pędzla. Ścierają się tu ze sobą stare i nowe, organiczne i geometryczne, gotowe i tworzone, to, co pod z tym, co nad, wzmacniając i znosząc się nawzajem. […]


Stefan Szydłowski, Odzyskiwanie czasu, czyli o obrazach Wojciecha Fangora z lat ostatnich, [w kat.:] Wojciech Fangor. Palimpsest, Galeria aTAK, Warszawa 2010, s. 10-11.