fbpx
×

Relief 5,29,37 (Za waszą i naszą wolność)

nr katalogowy: 1

Nazwa aukcji/kod aukcji: 11 Aukcja Sztuki XXI wieku #arttoday

Lubera Marcin

(ur. 1983)

Relief 5,29,37 (Za waszą i naszą wolność)

Cena wylicytowana:

1 900 PLN

Relief 5,29,37, (Za waszą i naszą wolność)
akryl, płyta, tektura introligatorska
130 x 31 x 3 cm


Marcin Lubera urodził się w 1983 roku. W latach 2004 – 2009 studiował na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, o specjalności małe formy rzeźbiarskie (uzyskał dyplom magistra sztuki w pracowni prof. Henryka Sikory). Tworzy rysunki, obrazy, rzeźby – instalacje, w których główną ideą jest geometria, prostota (prymitywizm), minimalizm, konceptualizm. Odwołuje się w nich do Boga, natury i człowieka. Jego twórczość wymaga tolerowania wieloznaczności i tworzenia znaczeń na wielu poziomach. Pozostawia swobodę, wolność i niepewność w odbiorze dzieła. Ukazuje iż istnieje wiele odpowiedzi na to samo pytanie. Posługuje się paradoksem, sarkazmem, ironią. Zaskakuje w nielogicznych skojarzeniach, pozostaje w swobodnym stosunku do przedstawionych idei. Prowokuje zjawiska pomiędzy rzeczywistością zewnętrzna a wewnętrzną. Uczestnik wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, wystaw indywidualnych oraz plenerów artystycznych.