fbpx
×

Znak

Artymowski Roman

(1919–1993)

Znak
1964


olej / płótno
94 × 94 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: ROMAN ARTYMOWSKI | ZNAK – 1964 | 94 × 94


Reprodukowany:

  • Słońce nad pustynią. Motywy arabskie w sztuce Romana Artymowskiego (1919–1993), red. J. Macyszyn, J. Grabski, Kraków – Warszawa 2004, s. 94, il. 44

Roman Artymowski był uczniem Eugeniusza Eibischa, Andrzeja Jurkiewicza, Czesława Rzepińskiego i Konrada Strzednickiego na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracował jako wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Łodzi (wówczas Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych), Academy of Fine Arts i Tahreer College w Bagdadzie.
Twórczość Artymowskiego jawi się jako niezwykle spójna i konsekwentna. Rozpoczynał swoją artystyczną drogę od sztuki przedstawiającej, w której jednak już dominowały geometryczny ład i subtelności barwne. Poczynając od pejzaży włoskich w technice enkaustyki, poprzez akwarelowe kolaże, po okresie powojennym stworzył jedną z największych serii malarskich krajobrazów, stojących na styku abstrakcji i malarstwa pejzażowego.