Na poniedziałkowej aukcji w Domu Aukcyjnym LIBRA praca Andrzeja Wróblewskiego „Kobieta-nagrobek” (nr kat. 4) osiągnęła rekordową cenę 480 000 zł pod młotkiem, finalnie kupujący zaoferował za nią ponad 560 000 zł! Kwota tym bardziej zawrotna, że praca powstała w technice gwaszu na papierze, a dotychczas żadne dzieło w takim medium nie osiągnęło porównywalnej kwoty. Gwasz„Kobieta-nagrobek” może poszczycić się wyjątkową wartością kolekcjonerską – powstał na krótko przed śmiercią Wróblewskiego na fali jego fascynacji Jugosławią. Praca wielokrotnie wystawiana i reprodukowana w najistotniejszych opracowaniach twórczości tego malarza. Jest to także jedna z najwybitniejszych prac artysty z tego cyklu.
Pozycja Wróblewskiego na krajowym i zagranicznym rynku sztuki z roku na rok coraz bardziej się umacnia. Jednym z czynników kształtujących ten stan są coraz częściej organizowane wystawy, którym towarzyszą kolejne opracowania naukowe i publiczne dyskusje nad twórczością Wróblewskiego. Podczas swojego krótkiego, 29-letniego życia, artysta stworzył ograniczoną, lecz pokaźną liczbę dzieł. Wśród tego grona liczna reprezentacja znajduje się dziś w zbiorach instytucji publicznych.
Tuż po tym spektakularnym rekordzie cenowym, Galeria Domu Aukcyjnego LIBRA organizuje specjalny pokaz prac Wróblewskiego, na co dzień znajdujących się w zbiorach prywatnych.  Przeważać będą prace na papierze, które według badaczy mają szczególne znaczenie w œuvre twórcy — stanowią niezwykle intymne, szkicowe, bardzo osobiste zapisy jego wyobraźni i codzienności, realizowane w czasach gospodarki chronicznego niedoboru, często na dwóch stronach taniego papieru. Wróblewski malował szybko, kompulsywnie, jakby przewidując swoją tragiczną śmierć i nagłe zatrzymanie kariery.

Spektakularnym sukcesem aukcji okazały się również prace Marka Włodarskiego (Henryka Strenga), którego pozycja w annałach historii sztuki jest niepodważalna: szkic do obrazu „Demonstracja obrazów” (nr kat. 1) został wylicytowany za 75 000 zł + opłaty, obraz olejny „Posiłek” (nr kat. 3) za 110 000 zł + opłaty. Obie prace pochodzą z okresu przedwojennego.„Posiłek” jest zarazem jednym z najwybitniejszych prac artysty powstałych przed wojną a należących do prywatnego właściciela. Niemal wszystkie prace olejne Strenga powstałe przed 1939 znajdują się w kolekcjach muzealnych. Tym bardziej rzadkość prac artysty wpływa na wzrost ich cen. Nie do pominięcia jest również fakt, że olejna wersja Demonstracji obrazów znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, co niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu kolekcjonerskiego znaczenia tego obiektu. Marek Włodarski jest dla nas jednym z najciekawszych artystów okresu awangardy , tym bardziej cieszymy się, że także prywatni kolekcjonerzy zaczynają doceniać jego twórczość.

Wyniki aukcji są dostępne tutaj.

Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
udemy free download
download lenevo firmware
Download Premium WordPress Themes Free
download udemy paid course for free