fbpx
×

Marek Włodarski / Henryk Streng. Widoki surrealizmu

Czas trwania: 18.01 - 12.02.2020


Wystawa Marek Włodarski / Henryk Streng. Widoki surrealizmu podejmuje temat twórczości artysty w kontekście wątków surrealistycznych w jego malarstwie i rysunkach prezentując szerokie spektrum tematu. Jak pisze we wstępie do katalogu Piotr Słodkowski: „Historia sztuki odeszła już od przekonania, że Andre Breton, pisarz, krytyk i teoretyk sztuki, przywódca nazywany „papieżem surrealizmu”, skodyfikował zamknięty obieg znaczeń ruchu w manifestach takich jak Manifeste du surréalisme (1924) czy, gdy chodzi o sztuki wizualne, Le surréalisme et la peinture (1928). To proste założenie nigdy nie było łatwe do utrzymania, nawet jeśli skupiłoby się uwagę tylko na francuskim surrealizmie, w istocie dalekim od wewnętrznej spójności. Ten bowiem przechodził przez liczne fazy i obfitował w tarcia, rozłamy, pęknięcia, co uwidaczniało się już w dwudziestoleciu międzywojennym, ale szczególnie może dobrze pozwalało się dostrzec w schyłkowym powojennym okresie, zwłaszcza zaś gdy ktoś patrzył z zewnątrz.” W twórczości Henryka Strenga symptomy surrealizmu widzimy już w pracach z lat 20. Legerowskie w swej formie w istocie inspirowane były szyldami reklamowymi z lwowskich ulic. Rozbicie kompozycji obrazu na niezależne od siebie fragmenty rzeczywistości tworzą obraz miejskiej tkanki o nadrealistycznym wyrazie. Prace Martwa natura z winogronami czy Martwa natura z mandoliną to natomiast rysunki stojące w rozkroku między „leżerowskim” podejściem do kształtowania obrazu a surrealistycznymi elementami niedającymi się zakwalifikować do logicznie kształtowanej przestrzeni obrazu. Wraz z założeniem grupy Artes, nadrealizm w twórczości Strenga rozkwita dając obraz dojrzałego zrozumienia tematu w niczym nieodbiegającego francuskim wzorcom. Seria szkiców i obrazów: „Ludzie w kosmosie” „Drogi w kosmosie”, czy seria prac z portretami rodzinnymi to najdojrzalsze prace z tego okresu. Wraz z nimi powstają wybitne obrazy olejne „Sen” z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu czy „Miłość wiara i nadzieja w górach” z Muzeum Narodowego w Warszawie. Na wystawie prezentowane są za pośrednictwem wybitnych szkiców do tych prac. Uwiecznieniem surrealistycznych przedwojennych poszukiwań jest unikatowy olej „Pożegnanie żołnierza/spacer w parku”, ostatni i jedyny z tego okresu olej na płótnie będący w rękach prywatnych. W trakcie wojny Henryk Streng wymazuje swoją żydowską tożsamość także ze swoich prac i resygnuje je nowym nazwiskiem. Od tego momentu narodził się Marek Włodarski – z nową tożsamością i nową wizją artystyczną. Jednak mimo zmiany i odrzucenia w otchłań historii Henryka Strenga, wątki nadrealistyczne nadal są widoczne w jego pracach z lat 40. i 50. Seria prac: szkiców i oleju z Demonstracją obrazu nawiązującą do zniszczonej w latach 30. pracy o tym samym tytule, podejmują znany już wątek w jego malarstwie w zupełnie nowej odsłonie. Jednak mimo „nowoczesnego” sznytu prace te wciąż wzbudzają nasze surrealistyczne skojarzenia. Deformacja postaci ludzkiej, motywy okna czy drzwi wykorzystanych w Pożegnaniu żołnierza odbijają się echem w pracach powojennych – w Człowieka ciągnie do okna czy właśnie Demonstracjach obrazu.

Na wystawie celowo prezentujemy szerokie spojrzenie na dorobek artystyczny Włodarskiego w kontekście jego twórczości surrealistycznej, by uwypuklić dwie kluczowe tezy. Po pierwsze, że wbrew powszechnie do tej pory znanej opinii, surrealizm w Polsce rozwijał się niezależnie od wzorców francuskich na tzw. na peryferiach tego stylu zarazem w niczym mu nie ustępując. A po drugie, by wykazać, że Henryk Streng / Marek Włodarski od zawsze w swojej twórczości prowadził subtelny taniec z nadrealizmem, w którym w pełni wyrażał swoją twórczą wrażliwość.


Wystawa czynna jest od 15. stycznia do 12. lutego. Od 25. stycznia część prac zostanie wypożyczona na wystawę Henryk Streng/ Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (luty–maj) a następnie w Muzeum Narodowego im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie (maj–sierpień)


W trakcie wystawy wyświetlany będzie film Wojciecha Grabowskiego Artes. Nadrealiści ze Lwowa (Polska 2008; czas trwania: 20′)


Link do katalogu: Marek Włodarski / Henryk Streng. Widoki surrealizmu


   

widok ekspozycji


Link do wirtualnego spaceru po wystawie: Marek Włodarski / Henryk Streng. Widoki surrealizmu


 

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
online free course
download mobile firmware
Download WordPress Themes Free
udemy paid course free download