Zbigniew Makowski (1930–2019)

19 sierpnia zmarł Zbigniew Makowski, jeden z najbardziej oryginalnych polskich artystów, który wpracował własną, uniwersalną wizję malarskiej rzeczywistości opartą na harmonijnym połączeniu intelektualnego i estetycznego wymiaru sztuki. Zajmował się malarstwem, rysunkiem oraz tworzeniem autorskich książek artystycznych, był także poetą. Mimo dużego zaangażowania w życie artystyczne – Makowski uczestniczył w wystawach i wydarzeniach kształtujących oblicze polskiej sztuki po wojnie m.in. III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w 1959 czy w Plenerach Koszalińskich w Osiekach, nigdy nie utożsamiał się z postulatami awangardy, utrzymując indywidualny charakter swojej sztuki.

Podczas pobytu w Paryżu w 1962 roku Makowski zetknął się z André Bretonem oraz członkami międzynarodowego ugrupowania Phases. Od tego czasu w swojej sztuce odwoływał się do poetyki surrealizmu jednak wciąż utrzymując niezależny i oryginalny charakter własnej twórczości. W swoich kompozycjach artysta łączył cyfry, fantazyjne kroje liter, skomplikowane formy geometryczne i symbole – często znane tylko sobie. Jego precyzyjny rysunek wpływa na wrażenie iluzyjności przestrzeni oraz wzmaga tajemniczy nastrój kompozycji. Prace Makowskiego budzą skojarzenia z mistycznymi traktatami nasyconymi metaforami i ilustrowanymi tajemnymi runami, co podsyca ich erudycyjny charakter.

Makowski interesował się różnymi dziedzinami nauki, był znawcą wielu kultur, miłośnikiem poezji, filozofii, ezoteryki i muzyki. Jego kompozycje to polifoniczna synteza doświadczeń i fascynacji intelektualnych z oryginalną plastyczną wyobraźnią. Jego sztuka jawi się jako zagadkowe obrazowo-słowne traktaty.

Zbigniew Makowski zmarł w wieku 89 lat. Jego prace można było oglądać ostatnio na wystawie indywidualnej w Galerii Opera w Warszawie. Zobacz tutaj

 

Kompozycja, 1971

 

Zbigniew Makowski, Dom aukcyjny Libra, Aukcja Sztuki Nowoczesnej i Klasycznej
Te quaerens Ariadna, 1996
Klocek drzeworytniczy i grafiki, 1962 Klocek drzeworytniczy stworzony na potrzeby zeszytów artystycznych „Phases”, zeszyt nr 8, 1963
Tu es la profondeur de tous les sommets, 1976
ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa
budynek Hotelu Mercure
(wejście od pasażu za budynkiem „Złota 44”)